Wallas -mökkilämmittimen asentaminen

Asennuspaikan valinnassa huomioitavaa Kun valitset laitteen asennuspaikkaa ja -tapaa, huomioi seuraavat asiat: • Seinäläpivientiasennuksessa laite kannattaa asentaa sille seinälle mihin tuulenpaine ei pääse suoraan puhaltamaan savukaasun poistokoteloon. Laitteen käydessä pienellä teholla tuulen aiheuttama paine voi puhaltaa liekin sammuksiin. Polttimen karstaaminen lisääntyy myös tuulenpaineen vaihtelujen takia. • Laitteen ohjauspaneelin johdon pituus on 3 m. Älä asenna laitetta lähelle ulkoovea tai ikkunoita, missä lämpötilan vaihtelut ovat suuria. Ohjauspaneelissa sijaitsee termostaattianturi. • Hormiasennus nopeuttaa hieman polttimen karstoittumista. • Vältä pitkiä polttoaineen- ja sähkösyöttöjä. • Laite on sijoitettava niin, ettei siihen pääse tippumaan, valumaan tai roiskumaan vettä. Asennuksessa on myös huomioitava, että laite on mahdollisesti irrotettava paikaltaan huollon ajaksi. Liitännät on hyvä tehdä niin, että laite on helposti irrotettavissa liitännöistään huoltoa varten. Polttimen puhdistuksessa laitetta ei tarvitse irrottaa. Laite on asennettava normaalitilassa vaakasuoraan, kallistuskulma saa olla enintään 5°. Vaikka laite sietää hetkellisesti (jopa muutamia tunteja) suuriakin kallistuskulmia, poltin ei toimi optimaalisesti, jos se on koko ajan kaltevassa asennossa. Asennuspaikkaa valittaessa on huomioitava ohjauspaneelin sijoittuminen laitteeseen ja ohjauspaneelin johdon pituus. Vältä ohjauspaneelin asentamista vesipisteen välittömään läheisyyteen. Pyri asentamaan ohjauspaneeli pystypintaan. Laitteen asentajaksi suosittelemme valtuutettua Wallas-huoltoliikettä.

Wallas -asennusvideo          Kaukokäynnistimen rekisteröinti


Jaa tämä: