Työmme avoimuuslain edistämiseksi

Avoimuuslain tavoitteena on edistää yritysten kunnioitusta perusihmisoikeuksia ja kohtuullisia työolosuhteita kohtaan tuotteiden ja palveluiden tuotannon yhteydessä sekä varmistaa yleisölle pääsy tietoihin siitä, miten yritykset käsittelevät perusihmisoikeuksiin ja kohtuullisiin työolosuhteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Yritysten vastuu kohtuullisista työoloista omassa toimitusketjussaan ja liikekumppaneidensa keskuudessa on keskeistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteen täyttämiseksi yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä yritys tekee varmistaakseen kohtuulliset työolosuhteet ja perusihmisoikeudet omassa toiminnassaan ja koko toimitusketjussaan. Lisäksi annetaan tietoa siitä, miten yritykset käsittelevät mahdollisia haitallisia vaikutuksia kohtuullisiin työolosuhteisiin ja perusihmisoikeuksiin.

Sunwind on sitoutunut siihen, että yrityksemme edistää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita kohtuullisen työn ja taloudellisen kasvun sekä vastuullisen kulutuksen ja tuotannon osalta. Sunwind noudattaa avoimuuslakia ja sen mukanaan tuomia velvoitteita.

Viime vuosina olemme tarkastelleet suuntaviivojamme ja sopimuksiamme varmistaaksemme vastuullisuuden ja kohtuulliset ehdot toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tämä tarkoittaa, että yrityksemme on myös hyvin valmistautunut noudattamaan avoimuuslain määräyksiä.

Yrityksessämme toimitusjohtaja Nils Vøllestadilla on yleinen vastuu yrityksemme prosesseista ja arvioinneista avoimuuslain suhteen. Vøllestad toimii myös pääasiallisena yhteyshenkilönä kysymyksissä, jotka liittyvät yrityksen tiedonantovelvollisuuteen avoimuuslain nojalla.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tiedusteluja, jotka liittyvät avoimuuslakiin, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteessa sunwind (@) sunwind.fi. Vastamme kysymyksiin lain puitteissa 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

Sunwindilla meillä on yleiskuva toimitusketjuistamme ja liikekumppaneistamme, jotka osallistuvat tuotteidemme ja palveluidemme valmistukseen. Voimme täyttää huolellisuusarvioinnit ja niitä koskevat raportoinnit säännöllisesti, jotta voimme arvioida, tarvitaanko lisää vaatimuksia toimittajiltamme tai muita toimenpiteitä. Tarkastelemme ja päivitämme suuntaviivojamme säännöllisesti mahdollisten haitallisten vaikutusten osalta kohtuullisiin työolosuhteisiin ja perusihmisoikeuksiin liittyen yrityksemme toiminnassa. Tämä sisältää sisäiset suuntaviivat sekä vaatimukset toimittajillemme ja liikekumppaneillemme.

Kartoituksen perusteella teemme riskianalyyseja ja arvioita, joita laki edellyttää."