Näin puhdistat kaasujääkaapin

29 kesäkuuta 2022

Oikeaoppinen kaasujääkaapin huolto ja hoito on tärkeää kaasujääkaapin oikean ja varman toiminnan kannalta – onneksi se on sekä yksinkertaista ja helppoa! Tämä artikkeli kertoo, miten se tapahtuu.  

Emme tässä käsittele jääkaapin sisäpuolista puhdistusta, vaan jääkaapin toiminnan kannalta tärkeiden toiminnallisten osien puhtaana pitämistä vapaana pölystä ja liasta. Puhdistus tulee suorittaa kerran pari vuodessa jääkaapin käyttöturvallisuuden ylläpitämisen takia.
 
Näin puhdistat kaasujääkaapin
Vedä kaasujääkaappi ulos normaalista paikastaan niin, että pääset helposti käsiksi jääkaapin takaosiin. Helpointa on, jos voit kääntää jääkaappia siten, että pääset käsiksi helposti kaikkiin osiin – se ei ole aivan välttämätöntä mutta tekee työstä helpompaa. 
 
Sopivat työkalut – harjasarjan avulla
Suositeltavinta on hankkia erityinen harjasarja, jota käytät pelkästään jääkaapin puhdistamiseen. Se sisältää pitkävartisen harjan erityisen pitkällä varrella, jonka avulla pääset helposti käsiksi hankaliinkin kohteisiin, sekä pienen harjan, joka on tarkoitettu pelkästään pyöreiden polttimien puhdistamiseen.

Lisätietoa harjasarjasta tästä!
 
Jos käytettävissä on vanha hammasharja, voit käyttää myös sitä, mutta sen avulla on hankalampaa puhdistaa koko palokaasuputki tai savukaasupiippu – sylinterin muotoinen putki, joka sijaitsee suoraan liekkien päällä. 

Poltinkotelon ja polttimen puhdistaminen
Poltinkotelo polttimineen sijaitsee jääkaapin alimmassa osassa palokaasuputken alla. Poltinkotelo on kiinni ruuveilla, jotka avaamalla pääset irrottamaan poltinkotelon polttimesta. Irrota kansi, joka suojaa poltinta. Puhdista poltinkotelo pienen harjan avulla. Varmista, että kaikki osat puhdistuvat perusteellisesti. Puhdista ja tarkista elektrodi ja termoelementti. Jos jokin osa on ruostunut, se pitää vaihtaa uuteen. Tarkista, että osat ovat kunnolla kiinni ja kiristä ruuvit tarvittaessa. Puhdista palokaasuputki ennen kuin asennat poltinkotelon takaisin paikoilleen ja muista varmista kiinnitys ruuvit takaisin asentamalla. 


Polttimen puhdistaminen harjasarjan pienen harjan avulla.

Lue lisää asennustarvikkeista ja hälyttimistämme!

Nuohoa pakokaasuputki – puhdista myös ritilä
Palokaasuputki on asennettu poltinkotelon päälle. Se on pitkä sylinterinmuotoinen putki, jota et voi olla huomaamatta. Voit irrottaa putken päässä olevan ritilän, joka on pitkänomainen tanko, jonka alaosassa on spiraali. Puhdista se käyttämällä apuna lämmintä saippuavettä.  

Puhdista ja nuohoa palokaasuputki perusteellisesti käyttämällä harjasarjan isoa harjaa. Näet koska harja on edennyt koko palokaasuputken läpi, koska se ilmestyy näkyviin suoraan siinä kohdassa, jossa poltin normaalisti on.  


Pakokaasuputken puhdistaminen

Jos et ole irrottanut poltinta ja poltinkoteloa, peitä nämä osat kangaspalalla ennen kuin suoritat palokaasuputken puhdistamisen. Lisäksi sinun tulee varoa, että et työnnä harjaa niin syvälle palokaasuputkeen, että harja pääsisi osumaan polttimeen. 

Muista asentaa ritilä takaisin paikoilleen palokaasuputkeen, koska ritilä on oleellinen tehokkaan jäähdyttämisen kannalta silloin, kun kaasujääkaappi on käytössä. 
 
Asiantuntijan vihjeitä
Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Laadi vakituinen aikataulu kaasujääkaapin puhdistamiseksi säännöllisesti. Esimerkiksi kerran kesäkaudella ja kerran talvikaudella, esimerkiksi aina ennen lomakauden alkua ja jääkaapin täyttämistä ruokatarvikkeilla. Harkitse myös CO-hälyttimen ja kaasuhälyttimen hankintaa – ne ovat halpa henkivakuutus! Vaihda kaasuletku 2 – 3 vuoden välein ja paineensäädin joka 5. vuosi. Varmista, että kaasujääkaappi on tilassa, jonka tuuletus toimii riittävän tehokkaasti kaikissa tilanteissa ja kaikissa sääolosuhteissa. 

Kaasulaitteisiin liittyvät säädökset: 

  • Älä koskaan säilytä, sijoita tai käytä kaasupulloja kellaritiloissa tai muissa maatason alapuolella olevissa tiloissa. 
  • Varmista, että kaasupullo seisoo ja pysyy pystyasennossa. Älä altista kaasupulloa epänormaaleille lämpötiloille (kylmä tai kuuma). Aseta kaasupullo grillikäytössä grillin ulkopuolelle niin, että pääset käsiksi sulkuventtiiliin helposti kaikissa tilanteissa. 
  • Tarkkaile kaasujärjestelmää mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Avotuli, tupakanpoltto tai sähkölaitteen tuottama kipinä voi sytyttää kaasun ja aiheuttaa räjähdyksen. 
  • Tarkista letkun ja liitäntöjen tiiviys säännöllisin väliajoin mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Sivele saippuavesiliuosta liitäntöihin. Kun avaa kaasuventtiilin tarkkaile liitäntöjä, jos havaitset kuplintaa kyseessä on kaasuvuoto. Sulje kaasuventtiili ja korjaa liitännät. 
  • Käytä vain kaasulaitteisiin hyväksyttyä kaasuletkua. Vaihda murtuneet tai huonokuntoiset letkut yhdellä kertaa. Kaasuletkun enimmäispituus saa olla korkeintaan 1,2 metriä. Varmista liitännät soveltuvan tyyppisillä letkukiristimillä. 
  • Pidä aina valmiiksi sytytetty tulitikku valmiina ennen kuin avaa kaasuventtiilin. Sulje kaasuventtiili aina kun et käytä kaasukäyttöistä laitetta. Jos et aio käyttää kaasulaitetta pitempään aikaan, irrota myös paineensäädin kaasupullosta. 
  • Mikäli kaasupullon lähellä syttyy tulipalo, sulje kaasuventtiili kääntämällä paineensäätimen päällä olevasta vivusta. Mikäli mahdollista, siirrä kaasupullo riittävän etäälle tulipalosta. 
  • Varmista, että kaasulaite ja kaasupullo ovat hyvässä kunnossa. Älä yritä korjata kaasupullon vaurioita itse. Toimita kaasupullo kaasupullojen myyjälle, joka voi tarkistaa kaasupullon. Korjauta ja huollata kaasulaitteet vain kaasulaitteiden korjaamiseen valtuutetulla virallisella korjaajalla. 
  • Lue kaasulaitteen käyttöohje ja kaasupullon tai kaasujärjestelmän käyttöohjeet ennen laitteiden käyttöönottoa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä.